Tårs Skole lades i stikken og primært skolerne i Hjørring By snydes generelt for midler, til at afhjælpe de høje klassekvotienter i skoleåret 2015/2016.

Et flertal i BSU lader Tårs skole i stikken i forhold til at skolen har en gammel gæld, der primært er grundet i et stort antal børn der blev sendt på Specialskolen og en elevtildelingsmodel der ophobede underskud i den tidligere skolestruktur. En elev på specialskolen har kostet skolens decentrale budget 200.000-250.000 kr pr. elev der blev sendt til specialskolen. Den resterende gæld kan henvises til en elevtildelings model og med de daværende klassekvotienter, er underskuddet vokset frem til den nye skoletruktur trådte i kraft august 2015.

Når der gennem flere år fra ledelsens side, politisk som administrativt ikke har været iværksat handlingsplaner eller stillet spørgsmål til det stigende underskud, må man konkludere at Tårs Skole ikke har ageret uansvarligt i forhold til den ophobede gæld i den tidligere skolestruktur. Derfor har vi i venstre´s Byrådsgruppe besluttet os for at Tårs Skole skal have livreddende førstehjælp i forhold til nedbringe skolens gæld til 3% ”Gården har skiftet ejere”

Gælden på Tårs Skole er på 4,2mio. kr. og det svarer til en overskridelse på 17%. BSU har i forbindelse med regnskabsafslutningen nedbragt gælden til 2,2 mio.kr. og det er dog et skridt i den rigtige retning, men skulle Tårs Skole have samme udgangspunkt som andre skoler, skulle gælden have været nedbragt til 700.000 kr. På trods af argumenterne omkring den ophobede gæld på Tårs Skole, ønskede et flertal i BSU ikke at hjælpe Tårs Skole op på niveau, med de andre skoler´s udgangspunkt for at drive skole i en ny skolestruktur. Der mangler blot 1,5 mio. kr som et engangsbeløb og dem ønskede flertallet ikke at tilvejebringe til trods for at BSU udvalget sender 3,7 mio. kr. tilbage i den store kasse. Undertegnede ønskede at udvalget skulle anbefale Økonomiudvalg og Byråd at der blev anvendt 1,5 mio. kr af de 3,7 mio. kr. til at få Tårs Skole på retmæssig kurs, i forhold til de øvrige skolers udgangspunkt i den nye skolestruktur.

At et flertal samtidigt ønsker at iværksætte ændringer i den skolestruktur, der blot er ¾ år gammel undrer vi os meget over i Venstre.

Tårs Skole´s bestyrelse har klart tilkendegivet, at de kan drive en fornuftig skole i forhold til den nuværende tildelingsmodel, der sikrer at der er midler til at drifte den enkelte klasse.

Hjørring Skolerne anfægter denne tilskudsmodel i forhold til deres udfordringer med mange klasser med klassekvotienter på 27-30 elever. Det er min klare opfattelse at den nuværende tildelingsmodel er meget retfærdig, men der er en hurdle i forhold til at få tilvejebragt midler, der kan anvendes til at afhjælpe udfordringerne omkring de høje klassekvotienter. Fra skoleåret 2016/2017 udlægges der 5,0 mio. kr til skolerne i forhold til antallet af klasser med høje klassekvotienter, men skolerne får som det ser ud nu ikke en krone i indeværende skoleår 2015/2016 til denne udfordring. Venstre ønsker ikke at ændre tildelingsmodellen, men arbejder for at få tilvejebragt økonomi, så vi kan få gjort op med den 28 tabel, som ligger til grund for den nuværende skolestruktur og som primært rammer de 4 skoler i Hjørring By.

Venstre vil i de kommende budgetforhandlinger arbejde for at få 10.mio kr. som skal anvendes til at købe klassekvotienten ned.

Bjarne Mølgaard

Medlem af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.

[ Artikel-Link]

Kom og mød udfordreren, når vi holder åbent hus i Blæksprutten

I begyndelsen af året meldte jeg min holdning klart ud – 2016 bliver et kampår. Det mener jeg stadig i positiv forstand det er og det er stadig det, der skal til, hvis vi skal lykkes med at føre Venstre tilbage til en position, hvor vi sikrer liberal indflydelse på de beslutninger, der træffes i Hjørring Kommune.

Siden sidst har jeg deltaget i mange af forårets generalforsamlinger, som er afviklet rundt omkring i vores lokalafdelinger her i det nordjyske. Det lokale engagement er så levende som altid i Venstre og jeg har været glad for at komme rundt og dele mine tanker og debattere mine holdninger og visioner. Med et bredt samarbejde i gruppen, en stærk sammenhængskraft og med en sund økonomisk politik kan vi få tilbagevundet vores styrke i byrådet.

Vi afholder valg til borgmesterkandidat 3. maj og som mange ved stiller jeg op som modkandidat til Henrik Jørgensen. Henrik har gjort det godt i de seneste år, men jeg stiller op for at kæmpe for nye visioner og holdninger, som jeg mener vil gøre Venstre stærkere i Hjørring Kommune og sikre en mere liberal, stærk og sund kommune. Vi skal sætte et mere markant præg på vores kommune og jeg mener, det er vigtigt at vi alle i Venstre tager stilling – hvad enten din stemme i sidste ende falder på Henrik eller på mig.

Mine visioner og mål for fremtiden for Hjørring Kommune er klare – Hjørring skal være frikommune og den liberale tankegang skal udfolde sig mere i vores kommune. I min egen virksomhed Blæksprutten ’lever’ vi allerede efter de visioner og fører dem ud i praksis – de erfaringer og positive resultater jeg har med herfra, vil jeg være med til at sprede ud.

Vi skal gå forrest og skabe forandring i Hjørring Kommune og det kræver mere end accepten af status quo. Det kan lade sig gøre og jeg håber, du er med mig hele vejen.

Åbent Hus og politisk indlæg

Lørdag den 16. april holder vi åbent hus i Blæksprutten kl. 11-13 – her vil jeg gerne invitere dig til møde mig til en nærmere præsentation af mine visioner og holdninger og selvfølgelig en efterfølgende snak. Efterfølgende er der også mulighed for at se hvordan en moderne, privat hjemmepleje fungerer og få en snak med medarbejderne. Vi byder også på lidt til ganen.

Med venlig hilsen

Vibeke Haaning

[ Artikel-Link]

Rubjerg Knude

Vendsyssel er en ualmindelig dejlig landsdel med mange utrolig spændende seværdigheder.

Et af vor landsdels største seværdigheder er Rubjerg Knude som min familie og jeg besøgte i vinterferien. En hel fantastisk rå natur, et kig ud over vandet og ind over land så langt øjet rækker – stedet er helt unikt og giver stærke indtryk.

Har man friske ben kan gåturen fra Rubjerg Knude og til resterne af Mårup Kirke varmt anbefales. Terrænet og naturen på denne gåtur er på en eller anden måde tidløst og uberørt og så alligevel hærget af den barske vind fra havet.

Midt på Rubjerg Knude står det gamle fyr som jo i mange år har været lukket for offentligheden. Heldigvis har nogen nu fået øjnene op for denne helt fantastiske seværdighed så offentligheden igen kan komme helt til tops og få det ”rå look” – kun få meter fra kanten, en oplevelse udover det sædvanlige siges der.

Bag fyrets genåbning står Naturstyrelsen i samarbejde med Realdania og Hjørring Kommune.

Man forventer i foråret og hen over sommeren et stort rykind i det genåbnede fyr og Venstre vil selvfølgelig, via Teknik- og Miljøudvalget stå vagt ved de praktiske forhold omkring Rubjerg Knude Fyr. Der er på nuværende tidspunkt ingen toiletfaciliteter ved pakeringspladsen, men der arbejdes på en mobil løsning af en eller anden slags.

Helt overordnet ser vi i Venstre vores turismeindustri som et af kommunens absolut største aktiver både nuværende og fremadrettet. Helt basale fornødenheder som parkerings- og toiletforhold skal derfor være i orden, - vi har ikke råd til at lade være.

Med dette en opfordring til at tage vandrestøvlerne på og besøg Rubjerg Knude og det genåbnede fyr, en stor oplevelse venter – god tur.

 

Søren Smalbro

[ Artikel-Link]

Pressemeddelelse fra Venstre i Hirtshals og Omegn

 

Den nye bestyrelse i Venstre i Hirtshals og Omegn indleder årets arbejde med et ”topmøde” for partiets to borgmesterkandidater, Vibeke Haaning og Henrik Jørgensen. Det finder sted tirsdag den 12. april kl. 19.30 i Den gamle Byrådssal i Hirtshals og er åbent for alle, også gerne politiske med- og modspillere.

Det fortæller foreningens nye formand, Flemming Horsfeldt fra Horne, der blev valgt på Venstres generalforsamlingen den 29. januar. Han afløser dermed Thorkild Jensen fra Tornby, der i en årrække har haft formandsskabet.

Jeg tror, vi har fået den største bestyrelse i hele Hjørring kommune med i alt 11 medlemmer, der rummer gode og brede kompetencer med såvel yngre som modne kræfter og med både kvinder og mænd, fortsætter en tilfreds Flemming Horsfeldt.

Han kunne desuden glæde sig over, at Thorkild Krøgh blev næstformand, Hanne Eliasen blev kasserer og Oscar Djurhuus sekretær. De øvrige medlemmer er Maibrit Nielsen, Åbyen, Allan Kynn Jensen, Hirtshals, Lars Peter Høgh, Tornby, Hanne Stefansen, Hirtshals, Poul Kirkegaard Jensen, Hirtshals, Poul Lynggaard Jensen, Hirtshals og Jørgen Christensen, Horne.

Topmødet mellem Vibeke og Henrik har titlen ”Borgmesterkandidat – status, visioner og lederskab”. Hermed ønsker bestyrelsen i Venstre i Hirtshals og Omegn at høre vores to borgmesterkandidater, hvordan de ser situationen for Hjørring kommune i 2016. Med afsæt heri vil vi se frem til at høre om deres visioner for kommunen, og hvordan de vil sætte deres lederskab i spil for at nå disse ledestjerner.

Vi håber, at se mange interesserede til topmødet tirsdag den 12. april, således at borgerne i Tornby, Vidstrup, Horne, Åbyen og Hirtshals kan komme til at lære deres nye borgmester godt at kende. Det bliver aktuelt, når vi forhåbentlig får det nødvendige partiskifte i Hjørring Byråd ved Kommunalvalget i 2017, slutter Venstres nye formand i Hirtshals.

Flere oplysninger kan gives af Flemming Horsfeldt, 25 28 28 14 / fh@privatskolen-i-frederikshavn.dk

[ Artikel-Link]

Central eller decentral organisering af turismesamarbejdet i Hjørring kommune?

Enten eller? Både og?

Turisterhvervet i Hjørring kommune generer ca. 1,5 mill. overnatninger i 2014, hvilket giver beskæftigelse til 1600-1700 helårspersoner. Alene i Løkken skaber turisterhvervet 450 helårsarbejdspladser, helt fint i en by med 1600 indbygger. Derudover har vi Lønstrup, Tversted og Hirtshals, der også generer mange turistarbejdspladser.

Det siger sig selv, at der skal og bør være stor fokus på turismen fra byrådets side med de muligheder, der ligger for vækst og arbejdspladser her.

Det er man også opmærksom på hos Kommunernes landsforening med et turismeudspil, der kan og skal styrke og bidrage til vækst. Det samme kan man sige om regeringen, som med deres udspil i ændringer i planloven muliggør 10 turismeforsøgsprojekter langs kysterne, heraf det ene i Løkken.

Alle undersøgelser viser, at det der giver en tilfreds turist er: strand, natur, mulighed for sportsaktiviteter, overnatningssteder, attraktioner, modtagelse, byen, vejret og pris i forhold til kvalitet i nævnte rækkefølge. Tallene er dækkende for hele landet, men specielt for Nordjylland og dermed Hjørring kommune gælder, at her er modtagelsen i form af information, skiltning og vedligeholdelse af strande, uderum og gode toiletter prioriteret højt af turisterne.

Derfor er det også meget vigtigt, at vi fastholder en stor grad af lokal information til turisterne decentralt, i form af personlig service med lokal kendskab/ netværk på de tre turistkontorer i Hirtshals, Lønstrup og Løkken. Det trods den fremadskridende digitalisering.

Byrådet skal her i april/maj 2016 beslutte en ny organisering af turismesamarbejdet i Hjørring kommune og det for at sikre en styrkelse og professionalisering af turismeudviklingen med fokus på udvikling og strategi, markedsføring, forretnings og produktudvikling og turismeservice.

Så langt så godt, at alle udviklingskræfter samles et sted i kommunen, evt. i samarbejde med erhvervs- og handelstandsforeningerne.

Der er et par forslag til ny struktur på vej og flere kan tænkes. I et af forslagene er alle de midler, der i dag bruges til de tre turistforeningers arbejde og til at drive information og modtagelse af turisterne på fra turistkontorerne, i alt 3,6 mil. Kr. kroner, foreslået 100 procent brugt til et centralt turismeudviklingskontor i Hjørring med op til 6 ansatte. Dermed er, som jeg ser det, samtlige turistkontorer lukket og slukket og det er efter min mening absolut ikke en gangbar løsning. På den måde taber vi let helt forbindelsen til kystområdet/byerne og den information og det medejerskab, der ligger i det mangeårige arbejde og erfaring hos turistforeningerne /kontorene, vil gå tabt. Hele modtageapparatet, som turisterne stadig efterlyser trods digitalisering, kan let forsvinde.

Nej, lad os i fællesskab få skabt et fælles stærkt udviklingscenter for hele kommunen, men lad os beholde de decentrale modtage servicering af turistene under en eller anden form i regi af turistkontorerne/ foreningerne/lokale turistvirksomheder i samarbejdets ånd.

På denne måde kan vi i fællesskab, byrådet og lokalområderne, løfte opgaven, at skaffe flere arbejdspladser genereret af turisme og at give en god service i kystbyerne. Det er trods alt her de mange turister er og det fordi vore kyster er den salgsvare, der kendes i hele Europa og så herfra kan man informere om alle de fortræffeligheder, kultur/ natur/oplevelser hele vor kommune byder på.

Birthe Andersen ,byrådsmedlem (V).

[ Artikel-Link]

Den tiltagende centralisering er en farlig udvikling for demokratiet

Af Jørgen Christensen, byrådsmedlem (V), Horne

Efter godt 11 år som byrådsmedlem må jeg desværre konstatere, at den tiltagende centralisering fortsætter på bekostning af det decentrale samfund. Også i Hjørring Kommune.

Der kan bestemt være ting, som bør og skal centraliseres. Netop derfor bør politikerne være meget opmærksom på, at de ting, som fungerer godt ude i lokalsamfundet, skal man holde fingrene fra. Tromler man uændret videre og samler alt et sted, risikerer man, at politikerleden får endnu mere næring. Samtidig tiltager afmagten i de mindre samfund. Så kan det også være lige meget, er der mange, der tænker. Og så sygner demokratiet. I stedet skal kommunen bakke op om de aktiviteter, der trives i lokalsamfundene og understøtte borgerne.

Tag nu for eksempel lukningen af Borgerservice i Vrå, Sindal og Hirtshals. Byrådsflertallet besluttede i forbindelse med budget 2015, at nedlægge borgerservice og i stedet at tilbyde en rendyrket information om de digitale muligheder. I det kommunale budget var det småpenge for at opretholde denne beskedne service, som faktisk har været en af de største succeser ved kommunesammenlægningen.

Hvem blev hårdest ramt? Det blev de svageste borgere, for hvem det at bevæge sig til Hjørring, er en udfordring i sig selv. Mange har behov for en støtteperson for blot at kunne møde frem i Rådhuset på Springvandspladsen i Hjørring. Venstre var ikke med i budgetforliget og gik imod. Desværre gennemtrumfede Socialdemokraterne, SF, Lokallisten og De Konservative beslutningen. Tankevækkende, at det ofte udskældte Venstre sammen med Dansk Folkeparti var alene om at tale de svages sag.

Og nu dukker der en ny sag op. Denne gang inden for turismen. For at styrke turismen i Hjørring Kommune, udarbejdede de 4 formænd for de 4 turistforeninger i Løkken, Lønstrup, Hirtshals og Tversted et forslag om etablering af en overordnet turismefunktion med en turistdirektør og 2-3 yderligere medarbejdere i den centrale funktion. Samtidig skal de lokale turistforeninger fortsætte med turistservice, lokal turismeudvikling, netværksarbejde inden for turisterhvervet, m.m. Sagen er nu nået til politisk behandling i Økonomiudvalget, og skal afgøres efter påske.

Desværre er en fremstrakt hånd i den grad blevet misbrugt. I sagsfremstillingen indstilles det, at der skal ansættes 4-6 personer i den centrale stilling, og det samlede turistbudget i Hjørring Kommune skal bruges på denne funktion, som man foreslår placeret på Amtmandstoften i Hjørring. Altså fjerner man med et snuptag tilskuddet til de lokale turistforeninger, som jo er modtageapparat på de enkelte destinationer.

Resultatet betyder lukning af flere, måske alle turistkontorer i Hjørring Kommune med virkning fra den 1. januar 2017. Hvis forslaget vedtages i denne form, er endnu et søm slået i kisten i den hellige centraliserings navn. Endnu engang bliver taberen det decentrale.

I de 6 år, jeg har været medlem af Hjørring Byråd, har jeg altid ageret ud fra en helhedsbetragtning til kommunens fælles bedste. Jeg har været med til at bakke op om det nye Vendsyssel Teater, nyt stadion i Hjørring, samling af forvaltningerne i Hjørring, m.m. i den helt klare opfattelse, at så skulle de gode decentrale aktiviteter fortsætte ude i kommunen.

Så det er med stor personlig skuffelse, jeg nu følger lukning af decentrale borgerservicekontorer og lokale turistkontorer. Havde jeg for 6 år siden været vidende om, at når alle de store murstensprojekter i Hjørring by var gennemført, ville kniven blive brugt til at slagte de velfungerende funktioner i oplandet, ville jeg nok have overvejet, om jeg altid skulle trykke på ja-knappen.

Jeg kan lyde som en sur gammel stodder. Det er jeg ikke, og jeg har bestemt ikke noget imod Hjørring, som jo er den naturlige hovedby for Hjørring Kommune. Men jeg kan love, at jeg fremover fortsat vil kæmpe for det decentrale, og nøje følge de forslag, vi skal behandle. Det må også være en Venstre sag.

For husk: 61% af kommunens borgere har bopæl uden for Hjørring by, og kommunalvalget afholdes allerede den 21. november 2017.

[ Artikel-Link]

Formandens beretning 2016

Starten af 2015 kunne mærkes i medlemstallet i hele Hjørring kommune. Der var ingen tvivl om, at den såkaldte tøjsag hos vores formand kostede dyrt. Jeg fik lejlighed til at sige til Lars Løkke, at Hjørring ”bløder”. Det var han enig i, at vi skulle gøre noget ved, og aftalte et medlemsmøde i kommunen. Et rent medlemsmøde viste sig i foråret 2015 at være en umulig opgave. Lars Løkke Rasmussen og Karsten Lauritzen kom dog til Hjørring i et velbesøgt møde med landbruget som hoveddagsorden. På dette møde blev der givet tilsagn om at kigge på de aktuelle problemer landbruget var behængt med.

Alle partier i den blå familie var enige om, at der skulle ske drastiske ændringer. Disse ændringer er nu udmundet i den famøse Landbrugspakke, der til trods for at nogle i blå blok fik kolde fødder, nu er vedtaget.

I sommeren 2015 kom så valget og vi tabte.

Men vi fik regeringsmagten, og den er nu ikke så ringe.

Og vi fik en minister.

Sammen med Troels Lund Poulsen udarbejdede Karsten Lauritzen et banebrydende forslag til udflytning af statslige arbejdspladser. Meget larm og mange protester. Man prøver at gøre det til et succéskriterie at så få vælger at flytte fra hovedstaden, men udflytningsplanen ligger fast med tæt ved 4000 arbejdspladser vest for Valby bakke. Bravo!

Med de seneste erfaringer vi har fået med de konservative kan vi med god ret være en smule skeptiske når det gælder den forestående revision af Planloven. Her bliver regeringens og vores statsministers færdigheder for alvor sat på prøve. Det er af afgørende betydning handel, erhvervsudvikling og fri konkurrence, at planloven giver flere muligheder og færre begrænsninger. Og så betyder det også noget for det kommunale selvstyre.

Året 2015 var på mange måder et travlt år. I samarbejde med Venstre i Tårs arrangerede vi gruppemøde, hvor vælgerne kunne spørge ind til sager, der optog dem. Senere på aftenen besøg af borgmester og vores næstformand i festlig duel. Velbesøgt aften. Kristian Jensen skal i øvrigt have ros for at møde op i vores område. Så sent som i mandags var han igen på besøg i vores kommune. Nu som udenrigsminister.

Vi havde tilsvarende i samarbejde med Venstre i Sindal et møde med vores byrådsgruppe og Karsten Lauritzen, nu som skatteminister. En lille måned senere kaldte vi til møde i Hirtshals med Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Et spændende møde, men desværre ikke så mange deltagere, nok fordi indkaldelsen var med meget kort varsel. Og så startede vi det nye tiltag: Den årlige konventdag.

Og så sluttede vi året af med endnu et valg. I samarbejde med LOF forsøgte vi at få folk på gaden i tale og overbevise dem om det kloge i at sige ja! Senere om aftenen var der debatmøde på Vendelbohus. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der var meget ringe opbakning. Og det endte som bekendt med at vi tabte. Eneste trøst: Jens Rohde toner rent flag som radikal.

Uge 2 har folketinget fri og partiet tilskynder foreningerne til at afholde arrangementer i denne uge: Det skete også i 2016, hvor vore byrødder sammen med Skatteministeren stillede op til dialog og senere et velbesøgt virksomhedsbesøg

Tre arrangementer er allerede aftalt for 2016: Et fælles grundlovsmøde, Hjørring Syd har påtaget sig opgaven. Årets dyrskue, hvor vi har tilsagn fra nabokommunerne om at medvirke og så det årlige konvent, som skal udvikles og passes ind i en decideret medlemskampagne til efteråret.

Medlemskampagne i det sene efterår, ja, men allerede nu kan de enkelte vælgerforeninger tyvstarte med kontakt til tidligere frafaldne landmænd og forsøge at få dem ind i folden igen. Jeg tror de fleste landmænd kan se, at gennemførelse af Landbrugspakken ikke var gratis for vores parti. Og skulle der så samtidigt ryge en enkelt frafalden konservativ med ind i folden er det vel ikke så ringe endda.

Jeg vil slutte med en tak til forretningsudvalg og bestyrelse for et godt samarbejde. Og tak til byrådsgruppen for en stærk, engageret og virkningsfuld indsats gennem året. Og sidst men ikke mindst, tak til Karsten Lauritzen, der til trods for ministertravlhed villig stiller op til vores bestyrelsesmøder. Håber det kan fortsætte. Tak for ordet.

 

Ove Jacobsen

[ Artikel-Link]

Generalforsamlingstale til Kommuneforeningens Generalforsamling den 14.3.2016, samt politisk status.

Af Gruppeformand Henrik Jørgensen

Redigeret.

 

 

 

Kære Generalforsamling, Kære Venstre Folk, Kære Venner

 

Vi er samlet her i dejlige Tversted, her på Tannishus hvor også vore lokale Venstre Vælgerforening holder sine generalforsamlinger. Et sted der på mange måder indeholder de værdier vores Kommune er så rig på. En skøn Natur, Skov, Strand og et stærkt fællesskab.

I Tversted er fællesskabet godt i gang med at tilpasse sig forandringerne. Forandringer der kom i form af skolelukning og lukning af daginstitutionen.

Tversted er et sted hvor I handler på forandringerne og taler om fremtiden og ikke så meget om fortiden. Det fremgik tydeligt af beretningen på jeres generalforsamling.

Det er Tversteds styrke og det er også Venstres Byrådsgruppes styrke. Vi handler på forandringerne, vi præger fremtiden i Hjørring Kommune og vi har et øje på alle hjørner af vores Kommune og på alle dele af vores forvaltning.

Vi har siden starten på denne Byrådsperiode valgt en konfronterende samarbejdslinje.

Det har udmøntet sig i at vi har sagt fra når det ikke var god liberal politik der er blevet ført. Specielt på de økonomiske områder er denne forskel meget synlig

Eksempelvis den meget voldsomme besparelsesrunde som flertalsgruppe gennemførte og som på skole området med over 100 Mio kr. i besparelser har haft en skadelig virkning på kvaliteten af vores undervisning specielt på vores store by skoler i Hjørring, men også på Tårs skole der er efterladt i stikken med en stor gammel gæld, der intet har med dårlig styring at gøren men med elevsammensætningen.

Det var helt bevidst at vi i Venstres byrådsgruppe ikke stemte for skolelukningerne i Hundelev, Astrup, Poulstrup og Tversted fordi vi ønsker en decentral skolestruktur i vores kommune og det var helt bevidst at vi stemte for skolestrukturen i Hjørring By. Dermed fik vi lagt det maksimale økonomiske pres, hvor der var flest elever og dermed også det største pres fra forældre og lærer. Vores strategi er at det vil tvinge Byrådet til at tilfører flere penge til skoleområdet, hvilket jeg tror vi har en rigtig god mulighed for at få flertal for i det kommende budget.

Venstres Byrådsgruppe har også været arkitekten bag det endelige forlig for at konvertere dele af den understøttende undervisning på alle klassetrin til tolærerordninger. Eller rettere at give til at give muligheden for det hvis man ønsker det.

Vores helt klare holdning fra starten har været at meromkostningerne til denne konvertering skal findes indenfor de respektive fagbudgetter eller tages fra administrationsomkostningerne.

Parolen er skolepengene skal bruges på skolerne og pasningspenge skal bruge til pasning.

Vi ved at en to lærer ordning vi udløse ekstra omkostninger på SFO området og de skal således findes indenfor pasningsområdet eller administrationen og ikke tages fra skoleernes budgetter.

Samtidig lykkedes det os at få beslutningen om at konverterer til tolærer ordning eller ej lagt, ud til skolelederne og skolebestyrelserne på de enkelte skoler.

Helt i tråd med vores decentrale tankegang i Venstre. Beslutninger skal tages så tæt på dem de berører som muligt.

Det er også Venstres Byrådsgruppes fortjeneste at Arne Boelt ikke fik jævnet skolerne i Hundelev, Astrup, Poulstrup og Tversted med jorden.

Det udtalte han kækt til Nordjyske Tidende i forbindelse med lukningerne at han ville og jeg er helt sikker på at han mente det.

Venstre fik skabt lydhørhed for at skolebygningerne kunne sælges til meget fordelagtige priser til de Friskoler der forsatte på ruinerne af de gamle folkeskoler.

Skolebygningerne og daginstitutionsbygningen her i Tversted blev solgt til et privat firma. Et firma der vil skabe nye muligheder og udvide gamle aktiviteter i området.

Det er glædeligt at se det engagement og den optimisme der er omkring de nye friskoler og jeg ved at i hvert fald Astrup har god tilgang af elever til de nye skoleår. Her er indskrevet 14 nye elever til start i næste skoleår.

Driften ser også ud til at give overskud her det første år. Det er flot.

Det er utrolig vigtigt for en balanceret udvikling og en balanceret bosætning i vores kommune at der skabes tryghed og sikkerhed omkring skolerne i de små byer.

Der er ingen tvivl om at skolen er en klar forudsætning for børnefamiliernes valg af boligområde. Derfor er det mit ønske at alle vores friskoler i Kommunen må klare sig godt og nyde stor lokal opbakning.

Det er vigtig for os alle sammen og ikke kun dem der har børn i skolealderen.

Men der udestår forsat meget at gøre på Børne, Skole og uddannelses området og her kæmper Bjarne Mølgaard og Svenning Christensen Venstres sag med alt hvad de har. Ikke mindst for at sikre rimelig vilkår også for de små skoler og holde fokus på det faglige og menneskelig perspektiv i hele vores skolesystem.

Vi i Byrådsgruppen valgte igen at fremlægge vores eget budget for 2016 -2019, som vi gjorde det for 2015-2018.

På trods af at budgettet ikke var så forskelligt fra flertalsgruppens, var det dog et mere robust og fremsynet budget der tog højde for den økonomiske situation flertalsgruppen havde bragt os i.

Der var tre hovedårsager til at vi ikke kunne stemme for budgettet med flertalsgruppen.

For det første var der ikke vilje, hos flertalsgruppen, til at forhandle noget der ville flytte noget overhovedet.

Der var ingen villighed til at flytte væsentligt mellem udvalgene, således skolerne kunne sikres en fornuftig drift i den nye struktur, specielt de store og pressede skoler i Hjørring By, med alt for høje klasse kvotienter og med flere klasser med dispensationer for de maksimale antal elever i klasserne og med store opgaver på inklusions og integrationsområdet, specielt i Hirtshals.

For det andet ønskede vi en meget stor grad af borgerinddragelse i planlægningen af det nye Sundhedshus.

Et sundheds hus som vi syntes, vi skulle vente et år med at går i gang med, ikke kun pga. økonomien.

Det ville give os muligheden for at lave et fremtidssikret Sundhedshus, som tog udgangspunkt i borgernes behov.

Vi er bange for at det sundhedshus vi nu får lavet allerede er utidssvarende fra starten.

Behovet for et nyt Sundhedshus er ikke akut og det var også en ren tilståelsessag i Byrådssalen fra Borgmesterens side da han, på Venstres opfordring, bekræftede at det skulle gå så stærkt fordi man så kunne få frigivet 10 mio. kr. i deponerede midler til at pynte på kassekreditten.

Det er ikke en seriøs måde at planlægge på.

Vi tror i Venstres Byrådsgruppe at vi på længere sigt får behov for en anden type sundhedshuse end det vi nu opfører.

Vi tror vi med de nye supersygehuse og den meget kortere indlæggelsestid på regionshospitalerne vil vi få brug for nogle gammeldags ”kommunesygehuse” igen.

Altså sundhedshuse med overnatnings og udvidede plejemuligheder. Vi ønskede os et mere visionært sundhedshus, hvor vi havde hævet os lidt over hvad der er… godt nok i dag.

Samtidig er vi i Venstres Byrådsgruppe af den helt klare opfattelse at Sundhedshuset ikke kan opføres for de budgetterede ca. 15 mio. kr. Vi tror snarer vi ender på ca. 25 mio. inden vi har et Sundhedshus der lever op bare til de krav vi har bare i dag.

Vi har allerede godkendt den første tillægsbevilling på 900.000 i forbindelse med projektet.

Denne måde at planlægge på, hvor projekterne igangsættes med en underfinansiering, så vi også i forbindelse med bl.a. stadion hvor budgettet blev overskredet med ca. 80 %.. En model som borgmesteren har rost i høje vendinger for samarbejdet mellem kommunen og private aktører. Det ændre ikke ved at der er en budgetoverskridelse i Kommunens del på 80%.

Jeg kan med stolthed sige at Teaterbyggeriet, hvor jeg er Formand for bestyrelsen, følger både tidsplanen og budgettet. Vi er nu så tæt på at det skal går rigtig meget galt hvis ikke vi holder budgettet.

Teater byggeriet er visionært og fremtidssikret. Vi har skabt noget unikt hvor vi ikke er gået på kompromis med godt nok eller middelmådigt.

Jeg tror det er den billigste måde i længden at planlægge store anlægsprojekter på og jeg glæder mig til åbningen i Januar 2017.

For det tredje var kassebeholdningen katastrofalt på vej mod nul.

Dermed ville Hjørring Kommune kunne risikerer at komme under administration af Ministeriet.

Eftersom det ikke var vores budget(2015) og vi tværtimod havde ønsket en større robusthed i budgettet under forhandlingerne , turde vi ikke være bundet af en budgetaftale, hvor vi ikke havde alle muligheder for at rette op på økonomien med i værktøjskassen.

Den mulighed vi ønskede i Venstre at kunne bruge var konkurrenceudsættelse i dele af SÆH(Sundhed, Ældre og handicapområdet) området.

Vel vidende at det måske ikke var politisk klogt at bringe dette på banen i en tid med flere konkurser på området.

Her vil jeg blot huske på at Venstre stemte imod den konkurrenceudsættelsesmodel der blev anvendt i forbindelse med udbuddet som Kærkommen vandt. Vi gjorde dengang gældende at modellen havde markant stor risiko for at fejle. Vi havde set modellen anvendt i andre kommuner med konkurser til følge. ( retfærdigvis var det ikke i Hjørring kommune årsagen til konkursen, det var andre forhold)

Arne Boelt ville ikke skrive ind i forligsteksten at vi i denne byrådsperiode kunne gå i gang med at konkurrenceudsætte dele af Ældreplejen og dermed var et meget stort budgetområdet afskåret fra denne mulighed.

En mulighed som flere forskellige analyser viser at der er et stort økonomisk potentiale i for Hjørring Kommune.

Dette er en reel politisk forskel på en liberal og socialistisk tænkemåde.

Borgmesterens hoverargument for ikke at gøre det var hensynet til medarbejderen og ikke hensynet til Borgerne eller Kommunensøkonomi.

I en kritisk tid hvor vi ikke ved hvor økonomien vil ende, kunne vi ikke gå med i et budget 2016, hvor vi ikke også havde dette værktøj til rådighed.

 

Resultatet af at vi ikke gik med blev at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Konservative samt Lokallisten stemte deres budgetforslag igennem.

Samtidig blev der lagt de op til at Venstre skulle holdes uden for et nyt udvalg som skulle nedsættes.

Et udvalg der skulle arbejde med bosætning på tværs af forvaltningsområderne. En ide som er født i Økonomiudvalget i løbet af budgetprocessen af Venstre.

Det anså vi for dybt useriøst og på grænsen at Styrelsesloven og vi fremsatte på Byrådsmødet den 29.10.2015 et forslag om at Hjørring Kommune ved nedsættelse af politiske udvalg skulle forankre disse bredt i § 17 stk. 4 udvalg. En fremgangsmåde der anvendes i mange kommuner fordi det er det mest ordentlige at gøre.

Denne fremgangsmåde ville give Venstre sine retmæssige 2 pladser i udvalget og også åbne mulighed for at inviterer ikke politisk valgte interessenter med i arbejdet. Samtidig har sådan et udvalg reel politisk legitimitet, idet sammen sætningen afspejler den vægtning vælgerne har besluttet der skal være i byrådet mellem de politiske partier.

Det er ikke klædeligt for et demokrati at forsøge at udelukke et stort mindretal på en tredjedel af byrådet fra indflydelse på et af det mest betydende områder for vores indtægter, nemlig bosætning med alt hvad der høre med hertil.

Vi i Venstre havde ydermere skabt dagsordenen og afsat et større beløb i vores budget til dette arbejde. Det er afgørende for vores Kommunes udvikling at vi får stabiliseret vores befolkningstal og også gerne får skabt en vækst heri.

Vores forslag blev nedstemt og iflg. flertalsgruppens forligstekst skulle DERES udvalget nedsættes inden 1.11.2015.

Udvalget blev ikke nedsat…………Ideen er forladt og siden da Er Venstres Byrådsgruppe blevet repræsenteret i følgende:

Bydelsstrategiudvalget, hvor Svenning Christensen sidder og jeg selv enstemmigt er blevet valgt til formand.

BID udvalget i Hirtshals der skal arbejde med byudvikling og hvor der er allerede skabt finansiering i størrelsesordenen ca. 14,5 mio. Kr., Her sidder Jørgen Christensen udpeget af Økonomiudvalget

Den politiske følgegruppe for det nye skolebyggeri i Vrå. Her er Svenning Christensen udpeget af BSU(Børne, Skole og Uddannelsesudvalget), Claus er udpeget i (Fritid, Kultur og Bosætningsudvalget) og jeg selv er udpeget af Økonomiudvalget.

Vi har overtaget Næstformandsposten i FKB fra de konservative efter Michal Vajhøjs overgang til Liberalalliance. Jeg blev valgt enstemmigt til posten.

Profileringsudvalget, hvor Bjarne Mølgaard og jeg sidder (Jeg kalder det Anti jantelovsudvalg J) Her skal vi fokuserer på alt det vi kan og gør i Hjørring Kommune og få fortalt det til omverdenen på en positiv måde.

Så vi kan konstaterer at det der skulle have været en eksklusion fra beslutningerne i stedet er blevet en yderligere inklusion i beslutningerne på alle områder.

Vi i Byrådsgruppen er ikke i tvivl om hvilke politiske kræfter der stod bag ønsket om at isolerer os.

Det lykkedes ikke.

Det er blevet nævnt at vi i Venstres byrådsgruppe kunne have brugt den forsvundne kassebeholdning, til at skabe en krisestemning og en brændende platform under flertalsgruppen, for at fremtvinge forandringer og besparelser i hele Kommunen.

Det valgte vi helt bevidst ikke at gøre af to grunde:

For det første var situationen for alvorlig til at skabe frygt og usikkerhed blandt vores borgere.

Vi var i reel risiko for at komme under administration og dermed miste vores selvbestemmelse.

Hvis vi ikke fik likviditetsudviklingen vendt inden udgangen af 2015 og vi dermed kom under nul i gennemsnitlig kassebeholdning for året, ville vi teknisk set komme under administration.

Det er en teknisk beregnet kassekredit der anvendes af Økonomiministeriet til at afgøre størrelsen på vores kassekreditberedskab.

Det er således ikke et udtryk for hvor mange penge der reelt er til rådighed. Hjørring Kommune var aldrig i en situation, hvor vi ikke kunne betale enhver sit, men vi skulle sikre at den teknisk beregnede kasseholdning ikke kom under nul.

Vi valgte at arbejde konstruktiv med på løsningen heraf med de tiltag som formentlig er alle bekendt. Nemlig fremrykning af borgernes betalinger af bl.a. Ejendomsskatter, daginstitutionsbetalinger, hjemtagelse af allerede besluttede lån. Omkostningsstop i alle decentrale og centrale enheder. Tiltage man ville have gjort i enhver anden husholdig indtil man havde styr på pengene igen.

Det katastrofale i situationen er at forvaltningen hvor Borgmesteren er den øverste ansvarlige ikke så faresignalerne i tide og jeg har klart tilkendegivet at havde jeg oplevet noget tilsvarende i en virksomhed var den ansvarlige direktør om ikke fyret, så dog sat under voldsom observation.

Der er ingen tvivl om at den ansvarlighed og den konstruktive måde vi i Venstres Byrådsgruppe samarbejde på, er en af årsagerne til det mislykkedes at isolerer os efter budgetforhandlingerne var brudt sammen.

Ydermere har vi fået mere lydhørhed når vi stiller spørgsmål til økonomien i økonomiudvalget.

For det andet var der alt for lang tid til kommunevalget og alle ville have glemt det hvem der gjorde og sagde hvad, selvom vi havde udnyttet situationen……

Havde det været i et valg år….tjae hvem ved om ikke vi havde udnyttet situationen maksimalt, det handler trods alt og om politik og få ansvaret placeret hos dem der har det.

Vi har et tæt samarbejde i Borgmestergruppen, især mellem Arne og jeg. Daniel er for det meget i København hvor han arbejder og deltager ikke så meget i det lokale arbejde som han har gjort.

Arnes og mit samarbejde er godt, fortroligt og vi har stor tillid til hinanden – et ord er et ord og vi har endnu ikke givet hinanden grund til at tvivle på det, men vi er absolut ikke enige i alt, langt fra alt.

Vi har aftalt at begge parter vil strække sig langt for at opnå et bredt budgetforlig for 2017.

I Venstre gør vi det fordi opgaverne vi står overfor i Kommunerne generelt, og specielt på det økonomiske område, simpelthen er for store og alvorlige at overlade til et Socialdemokratisk styre med en konservativ gruppe på sidelinjen.

Vi gør det også for ikke i valgkampen at blive mødt med at vi ikke har taget ansvar for økonomien, selv om alle i Byrådet og forvaltningen ved at det har vi.

Venstre har lovet at parkerer ønsket om større udbud på Ældreområdet til gengæld har socialdemokraterne parkeret muligheden for skattestigninger.

 

De andre krav vi har haft med til de indledende budgetdrøftelser, er følgende:

 

1. Vedligeholdelse af Kommunale aktiver.

2. 10 mio. kr. til skoleområdet til nedbringelse af klassekvotienterne og styrkelse af kvaliteten i undervisningen.

3. Synligt forandringer på baggrund af undersøgelsen af Teknik og Miljø området, herunder specielt materialegården. En undersøgelse der er i gangsat på Venstres foranledning af Søren Smalbro og hvor vores mål er at få det samme for noget mindre eller noget mere for det samme.

4. Ekstern gennemgang af Arbejdsmarkedsinvesteringen på 125 mio. i perioden 2015 -2018. En investering som Jørgen Christensen som næstformand for udvalget har haft stor indflydelse på og som forsøgsvis blev startet i forrige byrådsperiode.

5. Besparelser på det specialiserede område, herunder omkostningstunge familier, utilpassede unge og kontrol med de store stigninger på handicapområdet. Det skal ske gennem et ændret administrationsgrundlag i Forvaltningen.

6. Løse Penge puljen …..frem med fedtet og en reel omprioritering.

7. Vi ønsker begrebet POLITIK UNDEN PENGE LANCERET.(alt det man kan gøre uden at øge omkostningerne, blot ved at prioriterer anderledes – et lokalt omprioriterings bidrag)

Vi tror i Byrådsgruppen at vi kan komme langt i budgetforhandlingerne i år. Dels fordi budgetprocessen endelig er blevet som vi har ønsket den siden vi startede denne byrådsperiode.

En ændring der betyder vi starter på det politiske niveau.

Vi har bedt forvaltningen om at finde det dobbelte i besparelser af hvad vi tror der bliver nødvendigt for at opfylde regeringens krav om en procent i omprioriteringsbidrag. Vi har altså bedt forvaltningen om at beskrive 2 % i besparelser, stigende henover budgetperioden til 2,5 % og 3 %.

Det giver os mulighed for en reel politisk prioritering.

Den prioritering har vi løftet fra Økonomiudvalget og ind i Byrådet. Det er således ikke Økonomiudvalget alene der prioriterer mellem forvaltningsområderne. Det giver os mulighed for at debatterer større politiske omprioriteringer og befrier os for tåbelig forslag fra forvaltningsområderne a la vand eller ikke vand i vores springvand, nedlæggelse af det ene alle det andet offentligt toilet som borgerne og turisterne er glade for, blomster eller ingen blomster i vores blomsterkummer.

Når først vi er nået at det er det eneste vi kan ændre på og prioriterer imellem, så må det være lige før lukketid i vores Kommune.

I Venstres Byrådsgruppe har vi ingen ønsker om at nærme os lukketid. Vi vil gerne udvikle og bygge vores dejlig Kommune op.

For yderligere at imødegå disse tåbelige besparelsesforslag fra embedsværket har vi aftalt at udvalgene minimum skal komme med besparelser på 5 mio. kr. pr. udvalg. Det betyder særligt noget for Teknik og Miljøudvalget og FKB udvalget hvor disse 5 mio. kr. modsvarer budgetbesparelsesforslag på 5-6% fordi de udvalgene råder over relativt små budgetter der ikke er disponerede på anden vis.

Kommunens medarbejderudvalg er inddraget i processen som vanligt. De er bevidste om at den opgave vi står overfor i Kommunerne betyder andre måder at gøre tingene på og med færre medarbejdere til at udfører opgaverne. Der skal findes løsninger der opretholder størst mulig service for vores borgere på de områder der er kommunale kerneydelser, set fra Venstres synspunkt. Vores medarbejdere er vant til at arbejde i det kommunale system og ved at en af deres opgaver handler om hele tiden at være forandringsparate…..og det det har de gang på gang vist at de er og at de kan magte opgaverne der bliver stillet.

Vi skal turde at sætte målene politisk.

Denne nye budgetproces er affødt af bla.Venstres kritik af de tidligere budgetprocesser og i særdelshed den sidste omkring 2016 budgettet, hvor der stort set ikke var forhandling.

Det var take it or leave it.

Processerne har været for regnearksbaserede, der har ikke været fleksibilitet mellem forvaltningsområderne og dermed har der reelt ikke været nogen politiske forhandlinger med mulighed for at ændre betydende prioriteringerne.

Efter vores møde i Venstres Borgmestergruppe med regeringen og vores folketingsmedlemmer på Marienborg står det helt klart at Danmarks Økonomi er udfordret og det råderum som socialdemokraterne kækt reklamerede med var tilstede det er der ikke.

Der er flere årsager til det.

En af hovedårsagerne er flygtninge tilstrømningen eller folkevandringerne som jeg hellere vil kalde dem. Jeg hører mange sige at vi er i en ekstraordinær situation. Det tror jeg ikke vi er. Jeg tror vi er en situation der er mere konstant end vi forestiller os og bryder os om.

Derfor er det også andet og mere end midlertidige foranstaltninger og løsninger der skal til.

En anden hovedårsag til presset på statsfinanserne er manglende olieindtægter pga. af faldende oliepriser.

Flygtningene har en direkte indflydelse på Hjørring Kommunes økonomi i 2015 med ca. 5 mio., i 2016 ca. 11 mio.kr. og en stigende forventning frem mod 2017 er måske 20 mio. kr. og uanset om det er kommunerne, staten eller EU der betaler, så er det i sidste ende os som borgere i Danmark der tager pengene op af lommerne til at betale med.

Så det er en reel økonomisk udfordring for os alle, uanset hvordan vi vender det. Med den vækst vi har i vores økonomi i Danmark(BNP) er nogen som får mindre når flere skal mere.

Det er bl.a. også derfor er har vi stillet kravet om at følge vores investering på arbejdsmarkedsområdet tæt.

Vi ønsker ikke flygtningesituationen bliver brugt som undskyldning for, at den investering vi gør i at få flere af vores egne borgere væk fra bl.a. bistandshjælp og ud på arbejdsmarkedet drukner i omkostninger til flygtninge.

Ej heller ønsker vi at fjerne fokus, fra det der var hovedmålet med investeringen, nemlig at flere af vores egne borgere skal blive selvforsørgende.

Det handler for os om andet end økonomi, men også om økonomi.

Vi er grundlæggende af den opfattelse at det skaber øget selvværd og livskvalitet at kunne forsørge sig selv og sin familie hvis man overhovedet har mulighed for det.

Der er optræk til at vi ikke kan holde tingene adskilt og investeringen, på arbejdsmarkedsområdet, skal fra 2017 give ca. 35 mio. i mindre udgifter til forsørgelse, stigende til 50 Mio kr. mindre i forsørgelseudgifter årligt fra 2018. Så det er en vigtig forudsætning for vores økonomi i 2017 og frem at denne investering lykkes.

Det er store beløb derfor skal de have stor opmærksomhed.

Til sidst kort nogle overskrifter på hvad Venstre også har påvirket i den forløbende Byrådsperiode:

Vi har sat en ny miljødagsorden i Kommunen …..Naturen går ikke sin gang for en hver pris, hverken når det gælder kystsikring, Vindmøller eller erhvervsudvikling herunder landbrug og turisme. Der skal være plads til mennesker, menneskers udvikling og gøren og laden.

Vi har fået skabt en meget større bevidsthed om nødvendigheden af erhvervsudvikling og den hastighed og parat der er nødvendig i sagsbehandling og attitude hos forvaltningen.

Vi har sat Bosætning godt og grundig på dagsordenen. Der arbejdes med alternative boformer, der er ansat en bosætningskonsulent, som arbejder målrettet med potentialet af i de statslige arbejdspladser, en tredjedel af alle de kommunalt ansatte bor ikke i kommunen, vi undersøger hvorfor, og en bosætningsstrategi er underudarbejdelse og den skal samtænkes med profileringsgruppens arbejde.

Vi har medvirket til skabelse decentrale løsninger på økonomiske udfordringer i områdebyerne – og sat udvikling i stedet for afvikling, Løkken Bibliotek er et godt eksempel og måske får vi Mobil Borgerservice op at køre.

Vi har sikret Friskolerne en god start og vi følger dem tæt.

Vi har italesat øget Borgerinddragelse og staver Kommune med B for Borger – vi sætter tryk på dette i valgåret og vil tydeliggøre forskellen på en Socialdemokrat der vil centraliserer og afvikle og en Venstre Borgmester der vil hele Kommunen og bygge op gennem Borgerindragelse.

Vi har gjort mange små og store landvindinger i den liberale retning, men der er stadig et stykke vej og masser af muligheder for at gøre tingene endnu mere liberale med større frihed til den enkelt. Vi har gode forbilleder i Vejle og Herning Kommuner som er Venstre ledede kommuner.

Specielt inden for Ældre området, hvor vi skal have udarbejdet en værdighedspolitik. En politik der i høj grad er brug for i vores tilgang til ældrepleje og omgang med hinanden.

Her er det vigtigt at Venstre får sat sit klare præg på hvad der er værdighed i den tredje alder, ja hvad der er værdighed generelt i omgangen mellem Borger og Kommune.

Inden for sundhed hvor tendenserne er at det ”det offentlige” tager mere og mere ansvar for at vi er sunde. Det skal have givet det et liberalt tvist og vi skal udvikle vores sundhedspolitik i respekt for individets ret til også selv at bestemme sin livstil og være på vagt overfor fundamentalisme også når det gælder ”vores eget bedste” som det ofte pakkes ind i.

I Venstres Byrådsgruppe vil det altid være mennesket frem for systemet og vi vil være på vagt overfor mere Kommune og mindre menneske og individ.

Venstre er Hjørring kommunes mest lokale parti og det er os der kan kombinerer effektivitet med decentral tankegang med service for vores Borgere…….Det er ikke et regneark der afgør om der er god service, men en mental tilgang til hvordan man tænker hele kommunen ind i økonomien.

Til sidst skal der fra mig på Byrådsgruppens vegne lyde en stor tak til alle jer medlemmer for de kampe i tager på gader og stræder for at forsvare Venstres politik og holdninger - også vores mere upopulærere beslutninger. Både når det går op og når det går ned.

Tak for jeres input i debatterne når vi er rundt – tak for jeres opbakning – den har vi brug for – den er det brændstof jeg selv køre på J

Tak for al jeres praktiske hjælp via Vælgerforeningerne….En hjælp vi snart for brug for igen når vi skal i gang med Kommunevalget i 2017.

Jeg tror vi har en god chance for at tage Borgmesterposten fra Socialdemokraterne ved valget i 2017…..Vi var tæt på sidste gang…..hvis Lokal listen var gået med os i stedet for med Socialdemokraterne, havde Venstre siddet i Borgmesterkontoret….og meget havde helt sikkert set anderledes ud….

Siden sidste valg er mange blevet klogere på meget og jeg ser det som en reel mulighed at skabe et flertal omkring Venstre som Borgmesterbærende parti ved det kommende valg.

Hvis Byrådets mandat fordeling efter valget er som det er i dag ser jeg det endog som en meget realistisk mulighed.

Jeg tror dog at vi ved næste valg vil få et betydeligt bedre resultat for Venstre end sidst.

Det tror jeg af flere årsager.

For det første tror jeg vi får mange stemmer fra børnefamilierne som vi kæmpede kampen på skoleområdet sammen med. Det er de tilkendegivelser jeg får.

For det andet er der respekt omkring vores økonomiske politik som vi har lagt frem i vores alternative budgetter – budgetter hvor vi viser en anden vej end nedskæringer og afvikling i landområderne.

For det tredje har vi brugt mange kræfter på at skabe gode samarbejdsrelationer til alle grupper i byrådet og skabt respekt omkring det politiske arbejde vi gør i Venstres Byrådsgruppe.

For det fjerde har vi kørt en helt bevidst strategi med at synliggøre bredden i vores Byrådsgruppen og fremstå som et ”Regeringsdueligt alternativ” med en bredde i kompetencer som gør os stærke.

Og for det femte var det ikke godt nok sidste gang og der skal gøres justeringer i vores kampagne førelse og Valgprogram i samarbejde med jer i vælgerforeningerne.

Tak for godt samarbejde. Venstre har byrådets bedste og stærkeste politikker gruppe. Vi gør hinanden stærkere, sammen håber jeg vi også kan gøre gruppen større ved næste valg.

 

Tak for ordet.

 

Tilføjelse:

Jeg håber at se rigtig mange af jer til vores opstillingsmøde på Vendelbohus den 3.5.2016 hvor vi skal vælge Borgmesterkandidat til det kommende valg i 2017.

Jeg er klar til at fuldføre den opgave I, Venstres medlemmer, gav mig 30 oktober 2012, nemlig at føre Venstre ind i Borgmesterkontoret denne gang.

Med jeres opbakning er jeg sikker på vi har en rigtig god mulighed for at lykkes denne.

Vi ses på Vendelbohus.

 

Mange hilsner

Henrik Jørgensen

Gruppeformand

[ Artikel-Link]

Lokalt ejerskab for Højene Hallen.

"Venstre ønsker at tilbyde brugerne af haller og andre faciliteter, at de, hvis de har mulighed for det, kan overtage faciliteterne, så de kan fungere som selvejende institutioner. Det giver lokalt ejerskab og mulighed for øget fleksibilitet i lokalområdet."

Ovenstående er fra Venstres valgprogram, som blev udarbejdet i Hjørring op til Kommunalvalget i 2013.

De udtalelser er pejlemærker for det daglige arbejde i Venstres byrådsgruppe. I Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget har vi netop haft en aktuel sag omkring Højene Hallen og om, hvorvidt den skal overgå til at være en selvejende institution.

Det er med Venstres stemmer lykkedes at træffe en principbeslutning om, at lade hallen overgå til selveje, såfremt Skibsby-Højene Idrætsforening ønsker det.

En proces, rettet mod et selveje, er nu sat i gang, og såfremt det lykkedes at nå til en aftale om en selvejende institution får vi atter god Venstrepolitik i arbejde. Politik, som betyder at vi decentraliserer beslutningerne, som træffes i kommunen. Eller med andre ord: "Vi lader borgerne bestemme mest muligt over eget liv."

Ligeledes reduceres i den kommunale bestand af medarbejdere, da en selvejende institution betyder, at bestyrelsen bliver herre i eget hus. Den vil selv kunne bestemme, hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. Selveje er dermed den driftsform, der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere.

Den form for politik er vi stolte over at støtte i Venstre.

 

Med venlig hilsen

Claus Mørkbak Højrup(V)

Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

[ Artikel-Link]

Pressemeddelelse fra Venstre i Hirtshals og Omegn

 

Den nye bestyrelse i Venstre i Hirtshals og Omegn indleder årets arbejde med et ”topmøde” for partiets to borgmesterkandidater, Vibeke Haaning og Henrik Jørgensen. Det finder sted tirsdag den 12. april kl. 19.30 i Den gamle Byrådssal i Hirtshals og er åbent for alle, også gerne politiske med- og modspillere.

Det fortæller foreningens nye formand, Flemming Horsfeldt fra Horne, der blev valgt på Venstres generalforsamlingen den 29. januar. Han afløser dermed Thorkild Jensen fra Tornby, der i en årrække har haft formandsskabet.

Jeg tror, vi har fået den største bestyrelse i hele Hjørring kommune med i alt 11 medlemmer, der rummer gode og brede kompetencer med såvel yngre som modne kræfter og med både kvinder og mænd, fortsætter en tilfreds Flemming Horsfeldt.

Han kunne desuden glæde sig over, at Thorkild Krøgh blev næstformand, Hanne Eliasen blev kasserer og Oscar Djurhuus sekretær. De øvrige medlemmer er Maibrit Nielsen, Åbyen, Allan Kynn Jensen, Hirtshals, Lars Peter Høgh, Tornby, Hanne Stefansen, Hirtshals, Poul Kirkegaard Jensen, Hirtshals, Poul Lynggaard Jensen, Hirtshals og Jørgen Christensen, Horne.

Topmødet mellem Vibeke og Henrik har titlen ”Borgmesterkandidat – status, visioner og lederskab”. Hermed ønsker bestyrelsen i Venstre i Hirtshals og Omegn at høre vores to borgmesterkandidater, hvordan de ser situationen for Hjørring kommune i 2016. Med afsæt heri vil vi se frem til at høre om deres visioner for kommunen, og hvordan de vil sætte deres lederskab i spil for at nå disse ledestjerner.

Vi håber, at se mange interesserede til topmødet tirsdag den 12. april, således at borgerne i Tornby, Vidstrup, Horne, Åbyen og Hirtshals kan komme til at lære deres nye borgmester godt at kende. Det bliver aktuelt, når vi forhåbentlig får det nødvendige partiskifte i Hjørring Byråd ved Kommunalvalget i 2017, slutter Venstres nye formand i Hirtshals.

Flere oplysninger kan gives af Flemming Horsfeldt, 25 28 28 14 / fh@privatskolen-i-frederikshavn.dk

[ Artikel-Link]

  

 
Venstres Landsorganisation
www.venstre.dk
Henrik Jørgensen
www.henrikjorgensen.dk
Karsten Lauritzen
www.stemlauritzen.dk

 

CMS-hjemmside fra Net For Dig, Hjørring