Jørgen Christensen

Tlf.nr.  41 93 77 11

Medlem af Hjørring Byråd siden 2010.

Send en mail

Bag om Jørgen

Jeg er født i 1953 og bosat i Horne. Efter 44 år som sparekassemand i Hirtshals gik jeg i 2015 på efterløn og i 2018 på pension. Jeg var i 21 år ansat i Hirtshals Sparekasse/Spar Nord Bank og 23 år i Jelstrup-Lyngby Sparekasse/Sparekassen Vendsyssel.

Min fritid har jeg gennem årene brugt på foreningsarbejde, bl.a. var jeg 1992-2000 formand for Radio Hirtshals (Skaga FM), fra 1992-1999 næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn, siden 1998 bestyrelsesmedlem i Venstre i Hirtshals og omegn, fra 2006-2019 i bestyrelsen for Hirtshals Turistforening, heraf formand fra 2008-2019, fra 2015-2019 næstformand i Hirtshals Fiskefestival. Siden 2017 i bestyrelsen for Byforum Hirtshals, og fra 2021 i bestyrelsen for Mygdalgruppen – Galleri Mygdalhus.

Kommunalpolitisk har jeg været medlem af Hirtshals Byråd 2002-2006, hvor jeg var medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af Hjørring Byråd siden 2010, og har fra 2018 tillige været næstformand for Venstres byrådsgruppe. Fra den 1. januar 2022 er jeg valgt til gruppeformand.

Medlem af:

Økonomiudvalget

Nordsøen Forskerpark (formand)

Nordsøen Oceanarium (formand)

Grundlisteudvalget (liste over borgere egnede til nævninge og domsmænd)

 

Herudover er jeg som privatperson engageret i følgende:

Nord Energi (repræsentantskabet)

Byforum Hirtshals (bestyrelsen)

Venstre i Hirtshals og omegn (bestyrelsen)

Mygdal Gruppen - Galleri Mygdalhus (bestyrelsen)

 

Mine mærkesager ved valget i 2021:

 • Bidrage til et fortsat samarbejdende Byråd, der opnår resultater til glæde for alle i hele Hjørring Kommune
 • Fortsat sikre en ansvarlig økonomisk politik med fastholdelse af en robust kassebeholdning
 • Sikre en tryg og værdig ældrepleje
 • Bakke op om Tornby Friplejehjem
 • Ønsker Ældrecenter Vikingbanke udbygget
 • Styrke det nære sundhedsvæsen
 • Tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning
 • Drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetencer
 • Bevare Horne Skole og Tornby Skole
 • Sikre en tidlig og individuel indsats overfor ledige, syge, integrationsborgere, m.fl.
 • Støtte et blomstrende fritids- og kulturliv i hele Hjørring Kommune
 • Vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, offentlige toiletter, søer, stier, parker, m.m.
 • Bosætning er nøglen til fremgang i hele Hjørring Kommune
 • Arbejde for at kommunen fortsat har en decentral struktur
 • Skabe rammerne for vort erhvervsliv, så der kan skabes flere arbejdspladser og dermed vækst
 • Bakke op om Hirtshals Havns udbygning som kommunens erhvervslokomotiv
 • Bakke op om omdannelsen af Vesthavnen til en rekreativ havn
 • Give turismen vilkår, så dette erhvervs store potentiale kan udnyttes til vækst og glæde for alle
 • Sikre de kystnære turistbureauer
 • Bakke op om den decentrale Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå.
 • Arbejde for en langsigtet planlægning for Hirtshals i form af en masterplan
 • Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1
 • Bakke op om vore landdistrikter, der med deres ildsjæle gør en kæmpe indsats
 • Bakke op om Naturmødet

Det er ingen sag at bruge pengene – kunsten er at skaffe dem!

tilbage til forsiden